Kurumsal | Teknik Bilgiler | | Sertifikalar | Kariyer | | Site Haritası [XML] | İletişim
  Pikare 2014

tarimsal-zirai-gubre-tohum-kariyer
KARİYER
 
 
BAŞKANGROUP şirketlerinde insan kaynakları yönetimi anlayışı, iş yapılan farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içerir. Farklı sektörlerde ve farklı yapılardaki şirketlerden oluşan Topluluk'ta insan kaynakları politikaları, şirketlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak şekilde belirlenir. Bu politikaların oluşumunda temel amaç, BAŞKANGROUP'un insan yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerinin dayandığı temel anlayışı belirlemektedir.
  Nitelikli İşgücünü Topluluğa Kazandırma 
  Nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı; 
Topluluğu geleceğe taşıyacak, BAŞKANGROUP değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki işgücünü seçmeyi ve işe almayı; 
Seçme ve işe almada global bakış açısı ve proaktif yaklaşım ile Topluluğun geleceğe yönelik işgücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleriz.
  Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma 
  Çalışanlarımızın sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak; 
Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak, çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek; 
Nitelikli, başarılı, global bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanlarımızın gelişimini yönlendirmek ana sorumluluğumuzdur.
  Organizasyonu Geliştirme ve Güçlendirme 
  Topluluğun başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağı, sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması; 
Yüksek potansiyelli çalışanların performanslarının takibi ve Topluluğun bugün ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmeleri; 
Çalışan ve organizasyonun gelişimi için Topluluk içi görevlendirmeler, transfer ve rotasyon uygulamalarının artırılması önceliğimizdir.
  Toplam Ücret Yönetimi ve Ödüllendirme 
  Nitelikli işgücünü Topluluğa çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak rekabetçi ücret ve yan fayda paketi sunmak; 
Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek; çalışanların katkılarını, başarılarını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek; 
Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ücretlendirmek amacımızdır.
  Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma 
  Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak; 
Çalışanlarımızın öneri ve beklentilerini dikkate almak; bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek; 
Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamak hedefimizdir.
  CV nizi lütfen cimsan@cimsan.com.tr adresine gönderebilir yada buraya tıklayarak Form doldurmaya başlayabilirsiniz...